EPS modelwoning Texel

Voor de grote modelwoning op Texel zijn EPS-bouwblokken van 30cm dikte gebruikt. Daarmee is een Rc-waarde bereikt van 8, ver boven de norm dus. Voor dezelfde isolatiewaarde met bakstenen zou een muurdikte nodig zijn van 41 centimeter, inclusief een echt hoogwaardige isolatieplaat en een spouwtje van nog maar 3 centimeter. Dat zou een aanzienlijk duurdere gevel zijn geworden.

Voor gasloos bouwen moet naast de vereiste Rc-waarde voor de geveldelen een heleboel worden gedaan aan technische installaties om enigszins te voldoen aan de eisen. Dat vergt al een hoge investering. In de praktijk wordt daarmee aan de jongste verwachtingen van de markt toch niet voldaan en ontdekt de ‘traditionele’ bouw dat het dak naar een Rc-waarde van 8 of 10 moet worden getild. Zo lopen de kosten op.

Bij onze modelwoning Texel is van meet af aan uitgegaan van optimale duurzaamheid en isolatie, tot in de details. Het eerste resultaat: Hier is sprake van een groot huis, met bijvoorbeeld zes slaapkamers. Het is goed luchtdicht gebouwd, dit is met een warmtemeter gecontroleerd. De warmtepomp blijkt in dit huis te draaien met een zevenvoudig rendement – een fantastisch resultaat.

We laten graag zien hoe we duurzaamheid vorm geven.

Op waddeneiland Texel zijn we ook actief met Texel Exclusief. In Waalerburght bouwen we 6 grote natuurvilla’s.

Copyright:

DozyZero